Other Journals

Other Journals

 

Szalata M, Hryhorowicz M, Korwin-Kossakowska A, Pierzchała M, Gronek P, Słomski R, Lipiński D.

Świnia jako zwierzę modelowe.

Hodowla i chów świń. Red. Anna Rekiel, Tomasz Szwaczkowski, Robert Eckert. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 641-654, 2019. ISBN 978-83-7160-956-5.

Szalata M, Słomski R, Balkó Š, Balkó I.

Advances in athlete genomics in 2019.

TRENDS in Sport Sciences. 2(26): 55-61, 2019.

Andrzejewska A, Staszak K, Kaczmarek-Ryś M, Słomski R, Hryhorowicz S.

Understanding cannabinoid receptors: structure and function.

Acta Univ. Lodz., Folia Biol. Oecol. 14, 1-13, 2018.

Mazurkiewicz N, Nowak A, Hryhorowicz M, Zeyland J, Lipiński D, Słomski R.

Virological aspects of non-human primates or swine-to human xenotransplantation.

Acta Univ. Lodz., Folia Biol. Oecol. 14, 1, 47-54, 2018.

Hryhorowicz S, Słomski R, Nowak-Terpiłowska A, Śledziński P.

Cannabidiol as a potential novel therapeutic agent.

Annual Report, Polish Academy of Sciences, Medical Sciences, 61-62, 2018.

Hryhorowicz M, Mazurkiewicz N, Zeyland J, Nowak-Terpiłowska A, Słomski R, Lipiński D.

Programmable site-specific nucleases for target genome engineering.

In: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki przyrodnicze. Część 4 / Red. nauk. Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak. Poznań, Młodzi Naukowcy, 96-101, 2018. ISBN: 978-83-66139-02-2; 978-83-65677-93-8.

Staszak K, Andrzejewska A, Kaczmarek-Ryś M, Słomski R, Hryhorowicz S.

Modulacja allosteryczna receptora CB1.

In: Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Najnowsze doniesienia dotyczące nauk medycznych i biotechnologicznych / Red. nacz. Jerzy Bednarski, Milena Bajda. Lublin, Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski, 106-115, 2018, ISBN: 978-83-950719-1-1.

Śledziński P, Nowak-Terpiłowska A, Zeyland J, Słomski R.

Wpływ kannabinoidów na układ immunologiczny w kontekście ich działania przeciwnowotworowego.

In: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu. Część 7 / Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. Poznań, Młodzi Naukowcy, 154-159, 2018, ISBN: 978-83-66139-27-5 ; 978-83-65917-70-6.

Galbas ME, Porzucek F, Selwet M, Nowak A, Slomski R.

Lunasin – a bioactive peptide from triticale (X Triticosecale Wittmack) seeds, inhibits proliferation of cancer HeLa and SK-OV-3 cells.

BioTechnologia. 98(3): 219-224, 2017.

Śledziński P, Nowak A, Zeyland J, Słomski R.

Kannabinoidy - skutki zdrowotne.

W: Związki biologiczne czynne w medycynie i ochronie zdrowia – przegląd zagadnień pod red. E. Bajek i K. Maciąga, Wyd. Nauk. Tygiel, ISBN 978-83-65598-85-1, Lublin, 2017: 202-212.

Słomski R., Szalata M. (Ed.).

60 lat Katedry Biochemii i Biotechnologii.

Ed. R. Słomski, M. Szalata, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 1-280, 2017, ISBN: 978-83-7160-872-8.

Mazurkiewicz N., Nowak A., Lipiński D., Słomski R.

System CRISPR/Cas9 w pozyskiwaniu świń transgenicznych użytecznych do ksenotransplantacji.

In: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu Część I. Redakcja naukowa dr inż. Jędrzej Nyćkowiak dr hab. Jacek Leśny prof. UP. s. 77-83, 2017.

Mazurkiewicz N., Nowak A., Zeyland J., Słomski R.

Mechanizmy odrzucania ksenoprzeszczepów pochodzących od świni.

In: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu Część I Redakcja naukowa dr inż. Jędrzej Nyćkowiak dr hab. Jacek Leśny prof. UP. s. 84-90, 2017.

Krause A., Milewski M., Wielgus K., Szalata M., Słomski R., Cielecka-Piontek J.

Stan aktualny i perspektywy zastosowania kannabinoidów jako aktywnych substancji leczniczych. Current state and perspectives of application of cannabinoids as active pharmaceutical ingredients.

Farm. Współcz. 9(3), 150-155, 2016.

Śledziński P, Nowak A, Zeyland J, Słomski R.

Kannabinoidy w medycynie - przegląd zagadnienia.

In: Rośliny - przegląd wybranych zagadnień / Red. Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala. Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 265-282, 2016, ISBN: 978-8-65598-13-4.

Hryhorowicz M, Zeyland J, Nowak A, Słomski R, Lipiński D.

Xenotransplantation: a possible solution to the shortage of donor organs.

In: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Choroby / Red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. Poznań : Młodzi Naukowcy, 90-95, 2016, ISBN: 978-83-65362-13-1 (całość) ; 978-83-65362-89-6.

Śledziński P, Nowak A, Zeyland J, Słomski R.

Endocannabinoid system and anticancer properties of cannabinoids.

Acta Univ. Lodz., Folia Biol. Oecol. 12(1), 11-25, 2016.

Luwańska A, Wielgus K, Seidler-Łożykowska K, Lipiński D, Słomski R.

Evaluation of Agrobacterium tumefaciens Usefulness for the Transformation of Sage (Salvia Officinalis L.).

Transgenesis and Secondary Metabolism. Part of the series Reference Series in Phytochemistry, 1-24, 2016.

Krause A., Milewski M., Nawrot W., Wielgus K., Szalata M., Słomski R., Mizera M., Cielecka-Piontek J.

Analiza spektrofotometryczna ekstraktu Cannabis sative.

W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. T. 1. Pr. zbior. pod red.: Zbigniewa Hubickiego. Lublin, 2016, 303-306, p-ISBN: 978-83-945225-1-3 (t. 1).

Krause A., Milewski M., Kierońska H., Wielgus K., Szalata M., Słomski R., Mizera M., Cielecka-Piontek J.

Zastosowanie obliczeń kwantowo-chemicznych w przewidywaniu właściwości spektroskopowych kannabinoidów.

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Lublin, 91-94, 2015.

Nowak A, Woźniak A, Lipiński D, Juzwa W, Słomski R, Zeyland J.

Modifications of pig genome with expression gene constructs to produce organs resistant to acute transplant rejection.

Asian J. Biomed. Pharm. Sci., 5, 45, 1-7, 2015.

L. Jakubowska-Burek, M. Skrzypczak-Zielińska, R. Słomski, A. Dobrowolska.

Podłoże genetyczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit.

W: Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci. Wyd. 2. poszerz. i uaktual. Red.: Z. Adamski, K. Linke, W. Samborski. Termedia Wydaw. Med., 227-241, 2015, p-ISBN: 978-83-7988-415-5

Podralska MJ, Stembalska A, Ślęzak R, Lewandowicz-Uszyńska A, Pietrucha B, Kołtan S, Wigowska-Sowińska J, Pilch J, Mosor M, Ziółkowska-Suchanek I, Dzikiewicz-Krawczyk A, Słomski R.

Ten new ATM alterations in Polish patients with ataxia-telangiectasia.

Mol Genet Genomic Med. 2(6), 504-511, 2014

R. Słomski.

Analiza DNA – praktyka. Red. R. Słomski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 1-304, 2014

M. Kaczmarek-Ryś, J. Hoppe-Gołębiewska, A. Pławski, M. Skrzypczak-Zielińska, P. Boruń, S. Hryhorowicz, J. Wigowska-Sowińska, R. Słomski

Badania DNA w chorobach neuromięśniowych

W: Analiza DNA – praktyka. Red. R. Słomski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 147-164, 2014

M. Skrzypczak-Zielińska, O. Zakerska-Banaszak, M. Kaczmarek-Ryś, A. Dobrowolska-Zachwieja, L. Jakubowska-Burek, A. Pławski, P. Boruń, J. Hoppe-Gołębiewska, S. Hryhorowicz, M. Szalata, A. Hnatyszyn, L. Łykowska-Szuber, P. Eder, M. Gabryel, K. Linke, R. Słomski

Badania DNA w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

W: Analiza DNA – praktyka. Red. R. Słomski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 165-180, 2014

M. Nawrocki, K. Wielgus, M. Szalata, M. Skrzypczak-Zielińska, B. Gawrońska, M. Waszak, K. Cieślik, G. Bręborowicz, A Seremak-Mrozikiewicz, R Słomski

Badania DNA u bliźniąt

W: Analiza DNA – praktyka. Red. R. Słomski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 181-216, 2014

Badania DNA w medycynie sądowej i kryminalistyce

R. Słomski, K. Wielgus, B. Gawrońska, M. Szalata, M. Skrzypczak-Zielińska, A. Tucholska-Lenart

W: Analiza DNA – praktyka. Red. R. Słomski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 217-230, 2014

Archeologia molekularna

R. Słomski, A.M. Dzieduszycki, D. Lipiński, M. Szalata, K. Wielgus, J. Zeyland, Ł. Wolko, J. Śmiełowski, Z. Smorąg, H. Frąckowiak, E. Indycka, M.S. Ryba

W: Analiza DNA – praktyka. Red. R. Słomski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 243-262, 2014

J. Zeyland, M. Hryhorowicz, M. Marszałek, A. Nowak, H. Przystałowska, M. Szalata, R. Słomski, D. Lipiński

Techniki oparte na analizie DNA w biotechnologii

W: Analiza DNA – praktyka. Red. R. Słomski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 263-282, 2014

M. Szalata, K. Wielgus, R. Słomski

Nazewnictwo wariantów sekwencji DNA, RNA i białek

W: Analiza DNA – praktyka. Red. R. Słomski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 283-300, 2014

Waszak M., Cieślik K., Gadzinowski J., Bręborowicz G.H., Kempiak J., Szalata M., Wielgus K., Skrzypczak-Zielińska M., Słomski R.

A health burden risk in newborns from bigeminal pregnancies conceived in vitro

Archives of Perinatal Medicine 19(2), 107-112, 2013

Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 1-452, 2013

R. Słomski, Z. Smorąg, L. Cierpka

Wstęp

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 9-10, 2013

R. Słomski

Molekularne podstawy ksenotransplantacji. Wprowadzenie do części I.

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 12, 2013

M. Szalata, J. Zeyland, A. Nowak, H. Przystałowska, D. Lipiński, Z. Smorąg, R. Słomski

Główne kierunki transgenezy zwierząt

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 13-31, 2013

D. Lipiński, J. Zeyland, Ł. Wolko, J. Jura, Z. Smorąg, R. Słomski

Ekspresyjne konstrukcje genowe

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 33-54, 2013

D. Lipiński, J. Zeyland, M. Boksa, A. Nowak, H. Przystałowska, A. Pławski, M. Szalata, Z. Smorąg, R. Słomski

Transgeneza dla potrzeb ksenotransplantacji

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 55-71, 2013

M. Szalata, D. Lipiński, J. Zeyland, A. Nowak, H. Przystałowska, B. Grześkowiak, M. Boksa, A. Woźniak, M. Skrzyszowska, J. Jura, Z. Smorąg, R. Słomski

Wprowadzanie konstrukcji genowych do komórek zwierząt.

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 73-93, 2013

J. Zeyland, B. Gawrońska, M. Boksa, H. Przystałowska, E. Mały, A. Nowak, K. Wielgus, B. Grześkowiak, A. Woźniak, R. Słomski, D. Lipiński

Wykrywanie i mapowanie transgenów

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 95-108, 2013

J. Jura, Z. Smorąg, B. Gajda, J. Wieczorek, D. Lipiński, R. Słomski

Metody uzyskiwania transgenicznych świń na potrzeby ksenotransplantacji

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 125-139, 2013

Z. Smorąg, R. Słomski

Hodowlane, organizacyjne oraz sanitarno-weterynaryjne uwarunkowania produkcji świń na potrzeby ksenotransplantacji

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 283-288, 2013

Z. Smorąg, R. Słomski

Ksenotransplantacja - kwestie etyczne, społeczne, prawne i religijne.

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 447-452, 2013

M. Szalata, K. Wielgus, J. Makowiecka, K. Grajek, E. Tyrolczyk, R. Słomski.

Analiza wpływu modyfikacji nanowłókien diglukonianem chlorheksydyny na aktywność biologiczną filtrów acetylocelulozowych.

Nanocząstki i Nanomateriały. Red. J. Gromadzińska i W. Wąsowicz. Wyd. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź 2013, 123-132. ISBN 978-83-935183-1-9. Wydanie monografii współfinansowano w ramach projektu kluczowego – POIG. 0103.01-00-004/08. Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze – NANOMITEX, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach projektu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

K. Wielgus, K. Grajek, M. Szalata. Chapter 10: Bioengineered natural textile fibres. Handbook of natural fibres: Types, properties and factors affecting breeding and cultivation (Volume 1). Part 1 fundamentals: types of fibre, properties, identification and testing. Edited by R Kozlowski, Institute of Natural Fibres (INF), Poland. Woodhead Publishing Series in Textiles No. 118, 2012, 291-313, ISBN 978-1-84569-697-9

K. Wielgus, M. Szalata, R. Słomski. Chapter 17: Genetic engineering and biotechnology of natural textile fiber plants. Handbook of natural fibres: Types, properties and factors affecting breeding and cultivation (Volume 1). Part 2 improving natural fibre production through breeding and cultivation. Edited by R Kozlowski, Institute of Natural Fibres (INF), Poland. Woodhead Publishing Series in Textiles No. 118, 2012, 550-575, ISBN 978-1-84569-697-9

A. Korcz, O. Zakerska, K. Pawlaczyk, D. Szypura-Ratajczak, M. Molińska-Glura, G. Oszkinis, R. Słomski, M. Gabriel.

Matrix Metalloproteinase-13 (–77A>G) gene polymorphism is not a susceptibility factor of abdominal aortic aneurysm or aortoiliac occlusive disease in the Polish population.

Ocena polimorfizmu genu metaloproteinazy 13 (-77A>G) w polskiej populacji pacjentów z tętniakami aorty brzusznej i z niedrożnością aortalno-biodrową.

Acta Angiol., 18(4), 148-156, 2012

Tyrolczyk E, Wielgus K, Szalata M, Makowiecka J, Wesołek D, Lipiński D, Zeyland J, Szalata M, Słomski R.

Nanomodyfikowane włókniny filtracyjne zdolne do zatrzymywania wirusów.

Chemik 66(11) 1219-1228, 2012

Waszak M., Cieślik K., Bręborowicz G., Kempiak J., Jasiński P., Słomski R., Wielgus K., Szalata M., Skrzypczak-Zielińska M.

The impact of factors limiting maternal-fetal blond exchange on fetal development in twin pregnancy

Archives of Perinatal Medicine, 18(3), 142-147, 2012

L. Jakubowska-Burek, E. Kaczmarek, J. Hoppe-Golebiewska, M. Kaczmarek-Rys, S. Hryhorowicz, M.A. Kucharski, R. Slomski, K. Linke, A. Dobrowolska-Zachwieja.

Genotyping of CARD15/NOD2, ATG16L1 and IL23R Genes in Polish Crohn’s Disease (CD) Patients – Are They Related to the Localization of the Disease and Extra-Intestinal Symptoms?

Crohn’s Disease. Edited by Sami Karoui, Publisher InTech, 2012, ISBN 978-953-307-811-3, 210 str

Ł. Wolko, R. Słomski

Chapter 4. Plant Self-Incompatibility: Or, Self-Induction of Population Genetic Diversity. The Molecular Basis of Plant Genetic Diversity

978-953-51-0157-4

http://www.intechopen.com/books/the-molecular-basis-of-plant-genetic-diversity/plant-self-incompatibility-or-self-induction-of-population-genetic-diversity

Luwańska A., Wielgus K., Szalata Ma., Szalata Mi., Słomski R.

Wpływ wybranych cytokin na mikropropagację Salvia officinalis

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 260/261, 333-339, 2011

R. Słomski (Autorami projektu badawczego opisanego w artykule są: R. Słomski, A.M. Dzieduszycki, D. Lipiński, M. Szalata, J. Zeyland, Ł. Wolko, K. Wielgus, M.S. Ryba)

Tur od nowa

Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk, 3 (27), 4-7, 2011

K. Wielgus, A. Luwanska, Ma. Szalata, S. Mielcarek, A. Gryszczynska, D. Lipinski, J. Zeyland, Mi. Szalata, J. Makowiecka, G. Mankowska, R. Slomski

Phytochemical estimation of sage (Salvia officinalis L.) cultivated in vitro -flavonoids and phenolic acids.

2nd International Scientific Conference: Medicinal, Aromatic and Spice Plants, Nitra (Słowacja), 6 – 7.09.2011

Acta fytotechnica et zootechnica, 14/2011 Special Number, 8-11

J. Wieczorek, R. Słomski, W. Kowalski, Z. Smorąg

Effect of genetic modification on the health status of transgenic pigs produced with the human α-1,2-fucosyltransferase gene.

Medycyna Wet. 67, 462-466. 2011

D. Lipiński, H. Przystałowska, M. Szalata, J. Zeyland, K. Wielgus, H. Frąckowiak, A.M. Dzieduszycki, MS. Ryba, R. Słomski.

Biotechnology in the restoration of extinct animal species. An analysis of genomic and mitochondrial DNA of aurochs.

BioTechnology, Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology 92, 13-21, 2011

M. Waszak, K. Cieślik, J. Kempiak, R. Słomski, M. Szalata, K. Wielgus, M. Skrzypczak-Zielińska, G. Bręborowicz.

Monochorionicity in twin pregnancy as a possible factor endangering fetal development.

Pediat. Pol. 86, 228-235, 2011

M. Waszak, K. Cieślik, K. Wielgus, J. Kempiak, R. Słomski, M. Szalata, G. Bręborowicz

Palenie papierosów przez ciężarną jako czynnik zagrożenia rozwoju płodu. Cigarette smoking by pregnant as a risk factor for the fetus development

Przegląd Lek. 68, 667-673, 2011

Pławski A., Podralska M., Krokowicz P., Paszkowski J., Słomski R.

Familial adenomatous polyposis of colon

Post. Nauk Med. 23, 553-561, 2010

Wielgus K., Przewoźna J., Mańkowska G., Grabowska L., Podralska M., Słomski R.
Polimorfizm genu syntazy THCA w zasobach genowych konopi siewnych Cannabis sativa L. zgromadzonych w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 555, 457-464, 2010

Owecki MK, Kowal P, Kaczmarek-Ryś M, Hoppe-Gołebiewska J, Nikisch E, Tokarz-Kupczyk E, Słomski R, Kozubski W.

Association study between exon 4 NFKBIL1 polymorphism and multiple sclerosis.

Pol Merkur Lekarski. 28, 366-370, 2010

D. Lipiński, J. Jura, J. Zeyland, W. Juzwa, E. Mały, R. Kalak, M. Bochenek, A. Plawski, M. Szalata, Z. Smorąg, R. Słomski

Production of transgenic pigs expressing human α1,2-fucosyltransferase to avoid

humoral xenograft rejection.

Medycyna Wet. 2010, 66, 316-322

Z. Smorąg, R. Słomski, J. Jura

Biotechnologia rozrodu zwierząt dla biomedycyny i farmacji – przykłady badań własnych.

Mat. Konferencji Naukowej Embriologia XXI wieku. SGGW Warszawa, 25.09.2009, 11-13, 2009

A. Pławski, M. Podralska, W. Cichy, M. Drews, P. Krokowicz, R. Słomski.

Bank DNA polskich chorych z predyspozycjami do występowania polipowatości jelita. DNA bank for Polish patients with a predisposition for intestinal polyposis.

Pol. Prz. Chir. 81, 858-871, 2009

L. Jakubowska-Burek, M.A. Kucharski, M. Kaczmarek, J. Hoppe-Gołębiewska, O. Zakerska, K. Linke, R. Słomski, M. Drews, R. Marciniak, A. Dobrowolska-Zachwieja

Evaluation of the prognostic usefulness of 420C/T, 750A/T, -857C/T polymorphisms in the TNF-α gene among Polish patients with Crohn’s disease – original paper.

Przegląd Gastroenterologiczny 4, 298-301, 2009

R. Słomski, D. Lipiński, M. Szalata, A.M. Dzieduszycki, M.S. Ryba, J. Zeyland, H. Frąckowiak, K. Wielgus, Z. Smorąg

Restoration of the aurochs, an extinct species.

Annual Report, 77-79, 2009

Jura J, Smorąg Z, Słomski R, Lipiński D, Jura J, Gajda B.

Comparison of transfection methods for porcine zygotes.

Ann. Anim. Sci., 9, 279-285, 2009

Luwańska A., Wielgus K., Mankowska G., Szalata M., Szalata M., Słomski R.
The effect of medium composition and explant source on plant regeneration of Salvia officinalis L.
Renewable Resources: Obtaining, Processing and Applying, ed. R. Kozłowski, G. Zaikov, F. Pudel, Nova Science Publishers, ISBN 978-1-60692-534-8, pp. 13-21, 2009

R. Słomski

Profesor Jerzy Pawełkiewicz (1922-2008) – wspomnienie.

Nauka, 4, 169-171, 2008

R. Słomski, AM. Dzieduszycki, D. Lipiński, M. Szalata, J. Zeyland, K. Wielgus, H. Frąckowiak, Z. Smorąg, MS. Ryba

Analiza DNA tura (Bos primigenius)

Nauka, 4, 2008

A. Pławski, M. Podralska, P. Krokowicz, J. Paszkowski, J. Lubiński, R. Słomski

Rodzinna polipowatość gruczolakowata jelita grubego.

Postępy Nauk Medycznych, 7, 463-471, 2008

Lipinski D., Jura J., Juzwa W., Zeyland J., Maly E., Bochenek M., Plawski A., Szalata M., Smorag Z., Slomski R.

Reduced level of Gal epitope on the surface of pig cells expressing human alpha1,2-fucosyltransferase

Part 1 Animal biotechnology. Biotechnology 2008, Edited by Václav Řehout, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, ISBN 80-85645-58-0, 225-227, 2008

Szalata M., Lipinski D., Wielgus K., Jura J., Smorag Z., Slomski R.

Production of recombinant proteins in the mammary gland of transgenic and double transgenic rabbits

Part 1 Animal biotechnology. Biotechnology 2008, Edited by Václav Řehout, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, ISBN 80-85645-58-0, 377-379, 2008

Szalata M., Lipinski D., Zeyland J., Maly E., Jura J., Smorag Z., Slomski R.

Gene constructs for animal transgenesis - application in agriculture and biomedicine

Part 1 Animal biotechnology. Biotechnology 2008, Edited by Václav Řehout, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, ISBN 80-85645-58-0, 381-383, 2008

Zeyland J., Lipinski D., Maly E., Smorag Z., Slomski R.

Transgenic swine fibroblasts against human complement-mediated lysis by the protection of human CD46, CD55 and CD59

Part 1 Animal biotechnology. Biotechnology 2008, Edited by Václav Řehout, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, ISBN 80-85645-58-0, 439-442, 2008

Szalata M., Mankowska G., Szalata M., Wielgus K.

Identification of cadmium binding protein in flax cultivar (Linum usitatissimum L.)

Part 2 Plant biotechnology. Biotechnology 2008, Edited by Václav Řehout, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, ISBN 80-85645-58-0, 255-256, 2008

A. Plawski, M. Podralska, R. Slomski

Recurrent APC gene mutations in Polish FAP families

Hereditary Cancer in Clinical Practice 5, 195-198, 2007

R. Słomski, D. Lipiński, M. Szalata, J. Zeyland, K. Wielgus, A. Dzieduszycki, M. Ryba

Tur powróci do polskich lasów?

Brać Łowiecka 11, 40, 2007

Z. Smorąg, M. Skrzyszowska, J. Jura, M. Samiec, J. Jurkiewicz, D. Lipiński, M. Szalata, R. Słomski

Klonowanie i transgeneza i zwierząt gospodarskich.

Biologia Rozrodu Zwierząt. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy. red. Krzymowski, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISBN 978-83-7299-509-4, str. 665-743, 2007

K. Nuc, P. Nuc, R. Słomski

Molecular characteristics of yellow lupine cytosolic cyclophilin.

Renewable resources and plant biotechnology. In Nova Science Publishers, Inc., New York. Ed. R. Kozłowski, G.E. Zaikov, F. Pudel. 2006, 155-163.

P. Marciniak, K. Drobnik, K. Ziemnicka, P. Gut, R. Slomski, J. Sowinski.

Transferase S-glutathione class p gene (GSTP1) polymorphism in thyroid cancer patient.

Endokrynol Pol. 2006; 57: 509-515

Z. Smorąg, R. Słomski, J. Jura, L. Kątska-Książkiewicz, M. Skrzyszowska, B. Gajda, M. Bochenek

Biotechnologia zwierząt – wybrane badania i osiągnięcia polskich zespołów.

Życie Weterynaryjne, 81, 125-127, 2006

D. Lipiński, M. Szalata, E. Michalak, R. Słomski

Biopharmaceuticals produced in transgenic animals

Ann. Anim. Sci., 1, 57-63, 2006

M. Szalata, P. Gronek, R. Słomski

Transgenic animals as model for medical studies

Ann. Anim. Sci., 1, 71-83, 2006

E. Michalak, D. Lipiński, R. Kalak, M. Szalata, B. Ryńska, M. Skrzyszowska, Z. Smorąg, R. Słomski

Cytogenetic analysis of three-generation family of transgenic rabbits WAP:6xHishGH.

Ann. Anim. Sci., 1, 53-56, 2006

D. Lipiński, J. Zeyland, W. Juzwa, Ł. Wolko, R. Słomski

Novel gene constructs for animal transgenesis

Ann. Anim. Sci., 1, 15-28, 2006

M. Skrzypczak, M. Podralska, W. Heinritz, U.G. Froster, D. Lipiński, R. Słomski, A. Plawski

The MYH gene status in Polish FAP patients without the APC gene mutations

Hereditary Cancer In Clinical Practice 4, 43-47, 2006

D. Lipinski, J. Jura, W. Juzwa, J. Zeyland, E. Michalak, R. Kalak, M. Szalata, A. Plawski, Z. Smorag, R. Slomski

Production of transgenic pigs expressing α1,2-fucosyltransferase suitable for xenotransplantation.

Biotechnology 2006, Materiały konferencyjne, red. Václav Řehout, wyd. Scientific Pedagogical Publishing, Č. Budějovice, Czech Republic, ISBN 8085645-53-X, 283-285, 2006

Horst-Sikorska W, Wawrzyniak A, Celczynska-Bajew L, Marcinkowska M, Dabrowski S, Kalak R, Slomski R.

Polymorphism of VDR gene--the most effective molecular marker of osteoporotic bone fractures risk within postmenopausal women from Wielkopolska region of Poland.
Endokrynol. Pol. 56, 233-239, 2005

A. Pławski, R. Słomski, M. Drews, P. Krokowicz

Molecular diagnostics of FAP

Proktologia, 6, 51-60, 2005

A. Dobrowolska-Zachwieja, Kaczmarek M, Hoppe-Golebiewska J, Kalak R, Linke K, Slomski R,

Does the presence of NOD2/CARD15 mutations influence the incidence of extraintestinal manifestations in patients with Crohn's disease?

Gastroenterologia Polska, 12, 393-400, 2005

A. Dobrowolska-Zachwieja, Kaczmarek M, Hoppe-Golebiewska J, Kalak R, Slomski R, Linke K.

Does smoking influence the course of Crohn's disease in patients with the presence of gene NOD2/CARD15 mutation?

Pol. Merkuriusz Lek. 18, 560-565, 2005

K. Ziemniaka, M. Kaczmarek, J. Hoppe-Gołębiewska, R. Słomski, J. Sowiński

Diagnostyka molekularna dziedzicznej postaci raka rdzeniastego tarczycy

Molecular diagnostics of hereditary medullary thyroid carcinoma

Współczesna onkologia 9, 4, 175-177, 2005

K. Waliszewski, R. Slomski, G. Oszkinis, W. Majewski.

Genetic aspects of aortic abdominal aneurysms pathogenesis.

Pol. Merkuriusz Lek. 2005, 18, 111-114.

W. Horst-Sikorska, A. Wawrzyniak, L. Celczyńska-Bajew, M. Marcinkowska, R. Słomski, R. Kalak

Skuteczność kliniczna rizedronianu w rocznej obserwacji pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną w zależności od polimorfizmu genu dla osteoprotegeryny.

Efficacy of 1-year treatment of risedronian in postmenopausal women in connection with polymorphism of OPG gene.

Reumatologia 2005; 43, 1: 12-16

A.M. Duszewska, D. Lipinski, A. Piliszek, R. Slomski, J. Wojdan, W. Gawron, E. Wenta-Muchalska, B. Was, A. Chromik, Z. Reklewski

Cattle offspring obtained after transfer of IVP, GFP positive and GFP positive-frozen/thawed embryos.

Animal Science Papers and Reports 4, 603-610, 2004

E. Michalak, L. Kątska-Książkiewicz, R. Kalak, D. Lipiński, K. Wielgus, M. Jarmuż, M. Szalata, B. Ryńska, Z. Smorąg, R. Słomski

In vitro transfection of fibroblasts and evaluation of transgenesis in long-term cell cultures.

Ann. Anim. Sci. 4, 233-240, 2004

R. Kalak, D. Lipiński, K. Wielgus, M Jarmuż, J. Jura, M. Szalata, E. Michalak, A. Pławski, M. Kaczmarek, K. Nuc, A. Korcz, P. Gronek, Z. Smorąg, M. Pienkowski, R. Słomski

Assessment of transgene inheritance and transgene mapping in rabbits producing the human growth hormone in milk.

Ann. Anim. Sci. 4, 241-252, 2004

J. Jura, R. Slomski, Z. Smorag, B. Gajda, J. Wieczorek, D. Lipinski, R. Kalak, W. Juzwa, J. Zeyland

Production of transgenic pigs suitable for xenotransplantation with the use of standard DNA microinjection.

Ann. Anim. Sci. 4, 321-327, 2004

M. Szalata, D. Lipiński, R. Kalak, P. Toboła, J. Lehmann, K. Wielgus, J. Jura, Z. Smorąg, M. Pienkowski, R. Słomski

Purification and characterization of the human growth hormone obtained in the milk of transgenic rabbits.

Ann. Anim. Sci. 4, 351-362, 2004

L. Wolko, J. Vrana, J. Dolezel, R. Slomski

Analysis of of nucleotide sequence of Pisum sativum chromosome-5-specific library.

Understanding the Plant Genome, Centre of Excellence in Plant Agrobiology and Molecular Genetics. Ed. J. Sadowski, Poznan, 3, 79-88, 2004

R. Slomski

Living medicine factories.

Academia 1, 38-39, 2004

A.M. Duszewska, D. Lipiński, A. Piliszek, R. Słomski, A. Pławski, J. Wojdan, W. Gawron, W. Juzwa, J. Zeyland, Z. Reklewski.

Controversial aspect of using gfp as a marker for production of transgenic cattle.

Pol. J. Vet. Sci. 6, 241-249, 2004

A. Dobrowolska- Zachwieja, M. Kaczmarek, J. Hoppe- Golebiewska, R. Kalak, R. Slomski, K. Linke

Wplyw wariantu mutacji NOD2/CARD15 na wystepowanie objawow spoza przewodu pokarmowego u chorych z choroba Lesniowskiego-Crohna w populacji polskiej.

The influence of the NOD2/CARD15 gene mutation variant on the incidence of extraintestinal symptoms in patients with Crohn’s disease in a Polish population

Nowiny Lekarskie, 2004, 73, 337-348

D. Lipiński, J. Zandecka-Dziubak, W. Juzwa, J. Zeyland, P.M. Mrozikiewicz, R. Słomski

Overexpression of gtfB gene fragments from Streptococcus mutans encoding Glu and Cat domains in Escherichia coli

Herba Polonica, 50(2), 70-84, 2004

R. Slomski, J. Zeyland, W. Juzwa, D. Lipinski, A. Plawski, R. Kalak, M. Szalata, K. Wielgus, J. Jura, Z. Smorag

Konstrukcje genowe w transgenezie zwierzat gospodarskich.

Gene constructs in transgenesis of domestic animals

Biologia rozrodu oraz zdrowie reprodukcyjne czlowieka, red. W. Kuczynski, ISBN 83-86796-84-7, 162-164, Bialystok 2004

A. Dobrowolska-Zachwieja, M. Kaczmarek, J. Hoppe-Golebiewska, R. Slomski

Wariant mutacji genu NOD2/CARD15 w rodzinie chorej z choroba Lesniowskiego-Crohna.

The sequence variant of NOD2/Card15 in a Polish family on the background of Polish patients with Crohn’s disease.

Gastroenterologia Polska, 2004, 11(4), 325-331

K. Waliszewski, R. Slomski, J. Jura, G. Oszkinis, M. Gabriel, E. Strauss, A.L. Pawlak

Zmiany czestosci alleli i rozkladu genotypow genu ACE w populacji chorych na tetniaka aorty brzusznej.

Changes in allele frequencies and distribution of ACE gene genotypes in groups of patients with abdominal aortic aneurysm.

Nowiny Lekarskie 2003, 12, 169-175

M. Owecki, W. Horst-Sikorska, M. Kaczmarek, R. Slomski, J. Sowinski

Polimorfizm eksonu 22 genu receptora dla sulfonylomocznika w cukrzycy typu 2.

Polymorphism of the sulfonylurea receptor gene in type 2 diabetes mellitus.

Pol. Arch. Med. Wewn. 2003, 109, 143-147

A. Korcz, D. Lipinski, R. Slomski

Poszukiwanie genow ulegajacych ekspresji w komorkach tetniakow aorty brzusznej.

Studies on the gene expression profiles in patients with abdominal aortic aneurysm.

Dzialalnosc Naukowa PAN 14, 132-133, 2002

K. Ziemnicka, W. Horst-Sikorska, D. Baszko-Blaszyk, R. Kalak, J. Kwiatkowska, R. Slomski

Polimorfizm genow receptora witaminy D3 i estrogenowego - badania w populacji kobiet z regionu Wielkopolski.

Vitamin D3 receptor gene and estrogen receptor gene polymorphism - population studies in the Wielkopolska region.

Postepy Osteoartrologii 13, 11-14, 2002

W. Horst-Sikorska, K. Ziemnicka, D. Baszko-Blaszyk, M. Owecki, J. Sowinski, R. Kalak, R. Slomski

Polimorfizm genu receptora estrogenowego i genu osteoprotegeryny w populacji kobiet z rozna masa kostna

Polymorphism of estrogen receptor gene and osteoprotegerin gene in woman population with different bone mass.

Ginek. Praktyczna 7, 73-75, 2001

M. Kaczmarek, J. Kwiatkowska, D. Napierala, J. Wigowska-Sowinska, R. Kalak, J. Wronka, B. Galas-Zgorzalewicz, R. Slomski

Diagnostyka molekularna chorób neurogenetycznych. Przykłady z dystrofii mięśniowej Duchenne’a/Beckera i stwardnienia guzowatego.

Molecular diagnosis of neurogenetic diseases. Experience from studies of Duchenne muscular dystrophy and tuberous sclerosis.

Neurologia Dziecieca 10, 47-66, 2001

D. Lipinski, R. Kalak, A. Plawski, M. Kala, M. Szalata, J. Jura, J. Jura, Z. Smorag, M. Pienkowski, R. Slomski

Ekspresyjne konstrukcje genowe prawidlowych i zmutowanych genow zwierzat.

Expressed genetic constructs of normal and mutant animals genes.

Instytut Zootechniki 41-45, 2001

H. Witucka, L. Wolko, R. Slomski
Proba oznaczenia markerow genetycznych sprzezonych z niska zawartoscia kwasu linolenowego u rzepaku (Brassica napus).

Rosliny Oleiste 21, 249-254, 2000

M. Drews, J. Paszkowski, T. Banasiewicz, A. Plawski, P. Krokowicz, R. Slomski, K. Tomkowiak, P. Gronek, P. Majewski, R. Marciniak, S. Smolinski, P. Sajgis, M. Zielinski, J. Szmeja, M. Grochowalski, H. Perz

Genetycznie uwarunkowanie choroby nowotworowe jelita grubego - kryteria rozpoznawania i metody diagnostyczne.

Nowotwory 50, 159-164, 2000

M. Drews, P. Krokowicz, T. Banasiewicz, J. Paszkowski, A. Plawski, R. Marciniak, P. Majewski, R. Slomski

Diagnostyka, profilaktyka i leczenie chorych z polipowatoscia rodzinna jelita grubego.

Diagnosis, prophylaxis and treatment of patients with familial polyposis coli.

Nowiny Lekarskie 68, 725-734, 1999

J. Kwiatkowska, R. Slomski

Identyfikacja genow RalGDS, XPMC2H i TSC1 w regionie 9q34 chromosomu czlowieka.

Identification of the RalGDS, XPMC2H and TSC1 genes in 9q34 region of human chromosome.

Dzialalnosc Naukowa PAN. Nauki Medyczne. 7, 177-179, 1999

P. Gronek, D. Napierala, A. Plawski, A. Rosinski, R. Slomski, T. Banasiewicz

A note on ryanodine receptor gene (ryr1) occurrence in the anserine genome.

J. Animal Feed Sciences 8, 203-207, 1999

K. Szymanska, J. Szymas, K. Dziechciowska, B. Siemieniako, S. Nowak, R. Slomski

Two-dimensional hybridisation analysis of DNA from glioma tumour cells.

Problemy Wspolczesnej Diagnostyki i Terapii w Neurochirurgii.

Red. S. Nowak, R. Zukiel. Wyd. PTPN, 107-110, 1999

P. Gronek, R. Slomski, D. Lisiecka, A. Plawski. K. Nuc, T. Banasiewicz

Homology of DNA sequence encompassing the malignant hypertermia mutation site in the human, porcine, and zebrine ryr1 gene.

J. Appl. Genet. 39, 275-279, 1998

P. Gronek, K. Nuc, D. Napierala, A. Plawski, M. Zajac, A. Bereszynski, T. Banasiewicz, R. Slomski

Novel mutation in the RYR1 gene of the wolf (Canis lupus).

Animal Science Papers and Reports 16, 231-236, 1998

D. Lisiecka, J. Wigowska-Sowinska, J. Kwiatkowska, B. Galas-Zgorzalewicz, R. Slomski

Molekularno-genetyczna charakterystyka mutacji w genie DMD, a obraz kliniczny dystrofii miesniowej Duchenne’a.

Molecular-genetic characteristics of mutations in dystrophin gene and clinical symptoms of Duchenne muscular dystrophy.

Neurologia i Neurochirurgia Polska 32, 1069-1079, 1998

R. Slomski

Postepy Biologii Molekularnej. Przyklady Analiz DNA.

Advances in Molecular Biology. Examples of DNA Analysis.

Praca zbiorowa Redaktor: R. Slomski, Poznan, str. 1-227, 1998

R. Slomski, K. Dziechciowska, D. Lisiecka, B. Siemieniako, M. Slomska

Dochodzenie spornego ojcostwa na podstawie analizy DNA po smierci ojca lub matki.

Paternity disputes based on analysis of DNA after the death of alleged father or mother.

Arch. Med. Sad. i Krym. XLVII, 307-314, 1997

R. Slomski, K. Dziechciowska, D. Lisiecka, B. Siemieniako, M. Slomska

Dochodzenie spornego ojcostwa na podstawie analizy DNA po smierci ojca lub matki.

Paternity disputes based on analysis of DNA after the death of alleged father or mother.

Arch. Med. Sad. i Krym. XLVII, 307-314, 1997

J. Kwiatkowska, K. Dziechciowska, D. Lisiecka, R. Slomski

DNA polymorphism in locus D1S80 in Poland. DNA profiling and detection of new alleles by heteroduplex formation between alleles of the same size.

J. Appl. Genet. 38, 335-341, 1997

M. Czarny, J. Kwiatkowska, H. Chlebowska, B. Siemieniako, M. Slomska, R. Slomski

Skutecznosc analizy DNA w dochodzeniu spornego ojcostwa, w przypadkach bliskiego pokrewienstwa rodzicow.

Effectiveness of DNA analysis in paternity testing in cases of closely related parents.

Arch. Med. Sad. i Krym. 1996, XLVI, 289-297

T. Trzeciak, A. Szymczynska-Mllauer, J. Kwiatkowska, A. Horst, R. Slomski

Analiza polimorfizmu genu konwertazy angiotenzynowej (ACE) u chorych z przebytym zawalem miesnia sercowego w populacji polskiej.

Analysis of polymorphism of angiotensin converting enzyme (ACE) gene in patients with myocardial infarction.

Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej 1996, 95, 35-40

M. Czarny, J. Lira, R. Slomski

A statistical model for a multilocus system of human DNA.

Biometrical Letters 33, 97-98, 1996.

M. Czarny, H. Janiszewska, J. Kwiatkowska, H. Chlebowska, B. Siemieniako, R. Slomski

Czy analiza DNA jest zawsze skuteczna: Problemy w dochodzeniu spornego ojcostwa w przypadku bliskiego pokrewienstwa domniemanych ojcow.

Is DNA analysis always usefull: Problems in paternity testing in case of closely related alleged fathers.

Arch. Med. Sad. i Krym. XLV, 287-295, 1995

J. Kwiatkowska, D. Lisiecka, R. Slomski, B. Siemieniako, J. Sowinska, B. Galas-Zgorzalewicz, E. Emich-Widera, E. Marszal, T. Ciesielski

Diagnostyka molekularna dystrofii miesniowej Duchenne’a/Beckera.

Molecular diagnostics of Duchenne/Becker muscular dystrophy.

Kosmos 43, 389-408, 1994

R. Slomski, H. Janiszewska. H. Chlebowska, J. Kwiatkowska

Jednopunktowa a wielopunktowa analiza DNA: Wlasne obserwacje z badan nad dochodzeniem spornego ojcostwa z zastosowaniem wielopunktowej analizy DNA.

Single locus and multilocus analysis of DNA: Experience from paternity testing using multilocus DNA analysis.

Arch. Med. Sad. i Krym. 44, 29-34, 1994

E. Marszal, E. Emich-Widera, K. Wojaczynska-Stanek, M. Kajor, K. Partyka, J. Kwiatkowska, R. Slomski

Diagnostyka molekularna dystrofii miesniowej Duchenne’a i jej porownanie z wynikami badan biochemicznych i histopatologicznych.

Molecular diagnostic of Duchenne muscular dystrophy in comparison with biochemical and histopathological investigtions.

Neurologia Dziecieca2, 7-11, 1993

I. Bohm, M. Krawczak, P. Nurnberg, J. Hampe, J. Hundrieser, H. Poche, Ch. Peters, R. Slomski, J. Kwiatkowska, M. Nagy, A. Popperl, J.T. Epplen, J. Schmidtke.

Oligonucleotide DNA fingerprinting: results of a multi-centerstudy on reliability and validity.

In DNA Fingerprinting, Editors: S.D.J. Pena, R. Chakraborty, J.T. Epplen and A.J. Jeffreys, Birhauser Verlag, 1992.

K. Jagla, J. Domaniewski, R. Slomski

Induction of immunity toward leukemia in susceptible mice bytransformed BALB/c 3T3 mouse fibroblasts.

Zagadnienia Biofizyki Wspolczesnej 14, 1990

R. Slomski, J. Jaruzelska, M. Jungerman, E. Zietkiewicz

Diagnosis of genetic diseases using restrictionfragment length polymorphism and molecular probes.

Zagadnienia Biofizyki Wspolczesnej 1990, 14, 75-86

R. Slomski, B. Zoll, J. Reiss

Modification of the nonradioactive detection protocol for convenient processing of several filters in parallel.

Colloquium 3, 6-7, 1990.

E. Zietkiewicz, J. Ciesiolka, W. Krzyzosiak, R. Slomski

Sequence analysis of snRNA and structural studies based on interaction with heavy metals.

In Nuclear Structure and Function. Plenum Publishing Corp. New York, NY, pp 128-131, 1990.

R. Slomski, M. Jungerman, A. Kraszewski

In vitro amplification of insulin gene.

In Nuclear Structure and Function. Plenum Publishing Corp. New York, NY, pp 119-123, 1990.

Y-S. Kim, R. Slomski, E.P. Cohen

Immune responses to melanoma antigen-positive mice fibroblasts.

In UCLA Symposium on Molecular and Cellular Biology, New Series, Vol. 99. Editors: R. Metzgar and M. Mitchell. Alan R. Liss, Inc. New York, NY, pp. 243-254, 1989.

J. Jaruzelska, K. Borski, O. Riess, N. Blin, R. Slomski

Haplotype analysis of phenylalanine hydroxylase allels in Polish families with phenylketonuria.

Acta Biochimica Polonica 1989, 36, 323-332

R. Slomski, J. Reiss, M. Jungerman

Application of non-radioactive methods of DNA detection in analysis of human genetic disorders.

Acta Biochimica Polonica 36, 311-321, 1989

R. Slomski, M. Jungerman, A. Kraszewski, W. Horst-Sikorska

Amplifikacja in vitro wybranych sekwencji ludzkiego genomu.

In vitro amplification of selected sequences of human genome.

Biotechnologia 2, 74-84, 1989

J. Prokop, E. Zietkiewicz, J. Bowszyc, R. Slomski

Zastosowanie komorek ASL-1 przechowywanych w plynnym azocie jako jednego ze zrodel antygenow (U1)RNP i SM.

Application of ASL-1 cells preserved in liquid nitrogen as one of the sources of (U1)RNP and SM antigens.

Postepy Dermatologii 4, 143-153, 1987

R. Slomski, E.P. Cohen, K. Hagen

Leukemia x fibroblast hybrid cells, immunotherapeutic against leukemia in mice, augment the antibody response to sheep RBC.

In Proceedings of Miami Winter Symposium, 1985.

E. Zietkiewicz, J. Prokop, J. Jaruzelska, J. Bowszyc, R. Slomski

Immunoprecipitation of nuclear antigens using antibodies frompatients with various autoimmune diseases.

Genetica Polonica 26, 53-57, 1985

J. Jaruzelska, E. Zietkiewicz, R. Slomski

Identification of U1A snRNA genes in human lymphocytes.

Genetica Polonica 26, 59-65, 1985

M. Witt, R. Slomski

Studies on biosynthesis in vitro of H-2dantigens.

Genetica Polonica 26, 47-51, 1985

R. Slomski, D-R. Wang, E. Zietkiewicz, E. P. Cohen

Differential expression of tumor associated antigens on ASL-1 parental and ASL-1 x LM/TK/hybrid cell lines.

Genetica Polonica 26, 47-51, 1985

J. Prokop, E. Zietkiewicz, J. Jaruzelska, J. Bowszyc, R. Slomski

Wystepowanie przeciwcial przeciw kompleksom rybonukleo-proteinowym w surowicy chorych na choroby tkanki lacznej.

Anti-ribonucleoprotein antibodies in sera of patients with connective tissue diseases.

Postepy Dermatologii 19, 289-293, 1984

M. Witt, R. Slomski

Some aspects of structure of murine H-2d antigens.

Acta Biochimica Polonica 30, 303-310, 1983

M. Witt, R. Slomski, M. Kurpisz

Partial purification, characterization and cell-free translation of mRNAs coding for H-2d antigens.

Acta Biochimica Polonica 29, 311-319, 1982

M. Labuda, A.M. Latos, R. Slomski, M. Witt

PolyA/+/RNA from spleens of immunised and non-immunised mice.

In Biological Implications of Protein-Nucleic Acid Interactions. Editor: J. Augustyniak, Elsevier North Holland, pp. 588-589, 1980.

J. Jaruzelska, R. Slomski, W.M. Stolzmann

Synthesis of small nuclear RNAs in PHA-stimulated and non-stimulated human peripheral blood lymphocytes.

In Biological Implications of Protein-Nucleic Acid Interactions. Editor: J. Augustyniak, Elsevier North Holland, pp. 585-587, 1980.

R. Slomski, A. M. Latos

Specific antibody synthesis induced in vitro by immune RNA.

InTranslation of Natural and Synthetic Polynucleotides. Editor A.B. Legocki, AR, Poznan, 276-281, 1977

A.M. Latos, R. Slomski

Interakcje immunogennego RNA z komorkami sledziony.

Interactions of immune RNA with spleen cells.

Onkologia Doswiadczalna (ed. AM Bialystok) 87-92, 1977

K. E. Wiktorowicz, R. Slomski, J. Breborowicz

Ekspresja receptora dla konkanawaliny na powierzchni ludzkich limfocytow w fazie G1 cyklu zyciowego.

Expression of concanavalin A receptor on human lymphocyt surface in G1 phase of the cell cycle.

Immunologia Polska 2, 139-144, 1977

R. Slomski

Cytoplasmic RNAin mouse spleen at the peak primaryimmune response.

Ann. Med. Sect. Pol. Acad. Sci. 21, 151-158, 1976

R. Slomski

Nuclear RNA in the mouse spleen at the peak of primary immune response.

Ann. Med. Sect. Pol. Acad. Sci. 21, 139-149, 1976

R. Slomski, A. Horst

Induction of antibody synthesis in vitro by immunogenic RNA.

Ann. Med. Sect. Pol. Acad. Sci., 20, 255-268, 1975

R. Slomski, A. Horst

Inhibitory effect of peritoneal exudate on the action of N-methyl-nitrosourea on antibody producing cells.

Bulletin de L’Academie Polonaise des Sciences 23, 747-749, 1975