Reviews

Reviews

 

Słomski R.

Dziedzictwo doświadczenie nauka : Jubileusz 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Słomskiego

Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 1-283, 2020. ISBN: 978-83-7160-960-2.

Słomski R.

Od Zakładu do Instytutu Genetyki Człowieka PAN.

Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 1-316, 2019. ISBN 978-83-7160-957-2, ISBN 978-83-950393-5-5.

Wielgus K, Grajek K, Szalata M, Slomski R.

Chapter 10: Bioengineered natural textile fibres.

Handbook of natural fibres: Types, properties and factors affecting breeding and cultivation (Volume 1). Part 1 fundamentals: types of fibre, properties, identification and testing. Edited by R Kozlowski, Institute of Natural Fibres (INF), Poland. Woodhead Publishing Series in Textiles No. 118, 2012, 291-313, ISBN 978-1-84569-697-9

Wielgus K, Szalata M, Słomski R.

Chapter 17: Genetic engineering and biotechnology of natural textile fiber plants. .

Handbook of natural fibres: Types, properties and factors affecting breeding and cultivation (Volume 1). Part 2 improving natural fibre production through breeding and cultivation. Edited by R Kozlowski, Institute of Natural Fibres (INF), Poland. Woodhead Publishing Series in Textiles No. 118, 2012, 550-575, ISBN 978-1-84569-697-9

Smorąg Z, Słomski R., Jura J., Lipiński D., Skrzyszowska M.

Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi.

Przegląd Hodowlany, 11, 1-4, 2011

Binczarowska A., Fandrejewski L., Gronek P., Jackowiak H., Pejsak Z., Słomski R., Strabel T., Szalata M., Ufnalska S.

Polsko-angielski słownik hodowli i biologii zwierząt.

Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, red. P. Gronek, 1-351, 2010, ISBN 978-83-7160-590

Pławski A., Podralska M., Krokowicz P., Paszkowski J., Lubiński J., Słomski R. Rodzinna polipowatość gruczolakowata jelita grubego.

Genetyka Kliniczna Nowotworów, red. J. Lubiński ISBN978-8361350-71-2, 105-124, 2010

R. Słomski

Trudne początki badań DNA w Polsce.

W: Kryminalistyka dla prawa - prawo dla kryminalistyki. Red. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 37-47, 2010, ISBN 978-83-7285-552-7

R. Słomski, A.M. Dzieduszycki, D. Lipiński, M. Szalata, J. Zeyland, K. Wielgus, H. Frąckowiak, Z. Smorąg, J.A. Modliński, M.S. Ryba

Analysis of genomic and mitochondrial DNA of aurochs

W: Restoration of Endangered and Extinct Animals. Ed. R. Słomski, Poznań University of Life Sciences Publisher, Poznań, 176-195, 2010, ISBN 978-83-7160-584-0

H. Frąckowiak, E. Kudlińska, R. Słomski

Phylogenetic tree of Bovinae including the aurochs.

W: Restoration of Endangered and Extinct Animals. Ed. R. Słomski, Poznań University of Life Sciences Publisher, Poznań, 145-160, 2010, ISBN 978-83-7160-584-0

R. Słomski

Restoration of Endangered and Extinct Animals

W: Restoration of Endangered and Extinct Animals. Ed. R. Słomski, Poznań University of Life Sciences Publisher, Poznań, 7-26, 2010, ISBN 978-83-7160-584-0

R. Słomski

Restoration of Endangered and Extinct Animals. Poznań University of Life Sciences Publisher, Poznań, 1-210, 2010, ISBN 978-83-7160-584-0

R. Słomski, A.M. Dzieduszycki, D. Lipiński, M. Szalata, J. Zeyland, K. Wielgus, H. Frąckowiak, Z. Smorąg, J.A. Modliński, M.S. Ryba

The application of the molecular biology methods in the research into an aurochs.

W: Will an aurochs come back to Polish forests? Ed. A.M. Dzieduszycki, R. Słomski, M.S. Ryba. Bibliotheca Thurcoviana, Poznań University of Life Sciences Publisher, Turek, Poznań, 113-151, 2010, ISBN 978-83-61958-16-1, ISBN 978-83-7160-580-2

A.M. Dzieduszycki, R. Słomski, M. Szalata, M.S. Ryba

The aurochs.

W: Will an aurochs come back to Polish forests? Ed. A.M. Dzieduszycki, R. Słomski, M.S. Ryba. Bibliotheca Thurcoviana, Poznań University of Life Sciences Publisher, Turek, Poznań, 15-111, 2010, ISBN 978-83-61958-16-1, ISBN 978-83-7160-580-2

A.M. Dzieduszycki, R. Słomski, M.S. Ryba

Will an aurochs come back to Polish forests? Bibliotheca Thurcoviana, Poznań University of Life Sciences Publisher, Turek, Poznań, 1-160, 2010, ISBN 978-83-61958-16-1, ISBN 978-83-7160-580-2

Smorąg Z, Słomski R, Jura J.

Transgeniczne zwierzęta w hodowli farmacji i biomedycynie.

Postępy Nauk Rolniczych 3-4, 23-34, 2009

Podralska M., Słomski R., Pławski A.

Perspektywy indywidualizacji leczenia nieswoistych zapaleń jelit lekami tiopurynowymi

Gastroenterologia Polska, 228-232, 16, 2009

Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński

Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, JA. Modliński. Wyd. OWN, Poznań, 1-182, 2008

J.A. Modliński, P. Gręda, K. Papis, E. Stachowiak, S. Komorowski, Z. Smorąg, R. Słomski, A. Krzywiński, MS. Ryba, AM. Dzieduszycki, S. Lencka-Ostrowska, J. Karasiewicz

Międzygatunkowe klonowanie somatyczne ssaków

Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, JA. Modliński. Wyd. OWN, Poznań, 9-28, 2008

R. Słomski, A.M. Dzieduszycki, D. Lipiński, M. Szalata, J. Zeyland, K. Wielgus, H. Frąckowiak, Z. Smorąg, M.S. Ryba

Analiza starożytnego DNA

Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, JA. Modliński. Wyd. OWN, Poznań, 53-62, 2008

J. Jura, D. Lipiński, R. Słomski, Z. Smorąg

Kierunki i metody w transgenezie zwierząt gospodarskich

Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, JA. Modliński. Wyd. OWN, Poznań, 77-87, 2008

R. Słomski, W. Juzwa, J. Zeyland, E. Mały, D. Lipiński, M. Szalata, J. Jura, Z. Smorąg.

Transgeneza świń na potrzeby ksenotransplantacji

Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, JA. Modliński. Wyd. OWN, Poznań, 89-101, 2008

D. Lipiński, J. Zeyland, M. Szalata, Z. Smorąg, R. Słomski

Produkcja biofarmaceutyków z wykorzystaniem transgenicznych zwierząt

Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, JA. Modliński. Wyd. OWN, Poznań, 103-108, 2008

E. Mały, R. Słomski, D. Lipiński, J. Zeyland, M. Szalata, Z. Smorąg Zastosowanie technik cytogenetyki klasycznej i molekularnej w analizie zwierząt transgenicznych

Od genomu tura po ksenotransplantację. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, JA. Modliński. Wyd. OWN, Poznań, 117-126, 2008

M. Szalata, E. Mały, D. Lipiński, J. Zeyland, K. Wielgus, J. Jura, Z. Smorąg, R. Słomski

Uzyskiwanie rekombinowanych białek w gruczole mlekowym transgenicznych i podwójnie transgenicznych królików

Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, JA. Modliński. Wyd. OWN, Poznań, 127-132, 2008

J. Zeyland, D. Lipiński, M. Szalata, E. Mały, Z. Smorąg, R. Słomski

Ekspresyjne konstrukcje genowe regulujące układ dopełniacza świni na potrzeby ksenotransplantacji

Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, JA. Modliński. Wyd. OWN, Poznań, 133-138, 2008

M. Szalata, M. Szalata, R. Słomski

Zastosowanie nanomateriałów w medycynie i biologii

Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, JA. Modliński. Wyd. OWN, Poznań, 155-163, 2008

Z. Smorąg, B. Gajda, M. Bochenek, J. Wieczorek, J.A. Modliński, R. Słomski

Substytuty roślinne białka zwierzęcego w mediach wykorzystywanych w biotechnologii rozrodu – aspekty technologiczne i sanitarne

Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, JA. Modliński. Wyd. OWN, Poznań, 165-172, 2008

J. Opiela, D. Lipiński, B. Ryńska, R. Słomski, L. Kątska-Książkiewicz

Ekspresja genów apoptotycznych rodziny Bcl-2 w oocytach i zarodkach wybranych ssaków

Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, JA. Modliński. Wyd. OWN, Poznań, 177-182, 2008

Analiz DNA – Teoria i Praktyka. Red. R. Słomski. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 1-573, 2008

AM. Dzieduszycki, R. Słomski, MS. Ryba

Czy tur powróci do polskich lasów? Red. AM. Dzieduszycki, MS. Ryba, R Słomski, Bibliotheca Thurcoviana, Turek, 1-135, 2008

AM. Dzieduszycki, R. Słomski, M. Szalata, MS. Ryba

Część I. O turze. W Czy tur powróci do polskich lasów? Red. AM. Dzieduszycki, MS. Ryba, R Słomski, Bibliotheca Thurcoviana, Turek, 7-99, 2008

R. Słomski, AM. Dzieduszycki, D. Lipiński, M. Szalata, J. Zeyland, K. Wielgus, H. Frąckowiak, Z. Smorąg, JA. Modliński, MS. Ryba

Część II. Zastosowanie metod biologii molekularnej w badaniach tura. W Czy tur powróci do polskich lasów? Red. AM. Dzieduszycki, MS. Ryba, R Słomski, Bibliotheca Thurcoviana, Turek, 100-128, 2008

AM. Dzieduszycki, M. Szalata, R. Słomski, MS. Ryba

Spór o krowiego przodka.

Wiedza i Życie, 6, 52-55, 2008

D. Lipiński, J. Zeyland, R. Słomski

Produkcja biofarmaceutyków z wykorzystaniem transgenicznych zwierząt.

Med. Weter. 63, 261-265, 2007

P. Gronek, J. Lehmann, T. Rychlewski, R. Słomski

Searching for genes responsible for human behavior.

Archives of Psychiatry and Psychotherapy (Polska) 3, 5-14, 2006

D. Lipiński, W. Juzwa, R. Kalak, M. Szalata, R. Słomski, Z. Smorąg

Zwierzęta transgeniczne - możliwości współczesnej medycyny

W „Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym”, red. F. Kokot, A. Więcek. Wyd. Medycyna Praktyczna, 2006, t. V, str. 163-169

J. Zeyland, D. Lipiński, R. Słomski

Genetyczne modyfikacje wybranych cech zwierząt.

Postępy Nauk Rolniczych, 2006, 17-30

P. Gronek, T. Rychlewski, J. Lehmann, J. Celichowski, D. Lipiński, M. Szalata, W. Lassociński, R. Słomski

Challenges to gene therapy for Duchenne muscle dystrophy

Studies in Physical Culture and Tourism 13, 9-16, 2006

M. Szalata, K. Wielgus, R. Słomski

Biotechnology in daily life

Ann. Anim. Sci., 1, 9-14, 2006

Z. Smorąg, R. Słomski

Biotechnologia, klonowanie, transgeniczne zwierzęta, ksenotransplantacja.

Arcana 69, 118-123, 2006

Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji.

Biotechnological and medical aspects of xenotransplantation.

Wyd. OWN Poznan, 1-388, 2006

Z. Smorąg, R. Słomski

Transgeniczne zwierzęta – rys historyczny oraz aspekty technologiczne i etyczne.

Transgenic animals – historical outline and technological and ethical aspects.

Aura 4, 14-15, 2006

P. Gronek, H. Jackowiak, G. Przybylski, R. Słomski, M. Szalata

Słownik Immunogenetyczny Polsko-Angielski i Angielsko-Polski

Wydawnictwo AWF Poznań, 1-332, 2006

D. Lipinski, W. Juzwa, J. Zeyland, R. Slomski

Produkcja bialek terapeutycznych w nasieniu transgenicznych zwierzat.

Biotechnologia 72, 44-52, 2006

J. Zeyland, Lipiński D., Juzwa W., Pławski A., Słomski R.

Structure and application of select glycosaminoglycans.

Med. Weter., 62, 139-144, 2006

Lipiński D., Zeyland J., Słomski R.

Transgeneza zwierząt na potrzeby ksenotransplantacji.

Animal transgenesis for necessities of xenotransplantation.

Przegląd Lekarski, 62, 1525-1528, 2005

Z. Smorąg, R. Słomski

Ksenotransplantacja – możliwości i ograniczenia

Xenotransplantation – prospects and limitations

Nauka, 4, 133-148, 2005

P. Gronek, T. Rychlewski, R. Słomski, K. Stankiewicz, J. Lehmann.

Insuline-like growth factor 1.

Studies In Physical Culture and Tourism, 12, 9-24, 2005

D. Lipinski, A. Duszewska, W. Juzwa, J. Zeyland, R. Slomski

Wykorzystanie zwierzat hodowlanych jako bioreaktorow

Na pograniczu chemii i biologii. Red. H. Koroniak i J. Barciszewski. Wyd. UAM, tom X, str. 467-480, 2004.

M. Szalata, P. Tobola, R. Slomski

Oczyszczanie i ocena aktywnosci biologicznej rekombinowanych białek

Na pograniczu chemii i biologii. Red. H. Koroniak i J. Barciszewski. Wyd. UAM, tom X, str. 339-362, 2004.

R. Slomski

Profesor Antoni Horst (1915-2003) - wybitny fizjolog i genetyk.

Professor Antoni Horst (1915-2003) - excellent physiologist and genetician

Nauka 2, 162-166, 2004

D. Lipinski, A. Plawski, W. Juzwa, J. Zeyland, R. Slomski.

Zastosowanie kliniczne rekombinowanych inhibitorow ukladu dopelniacza.

Clinical application of recombinant inhibitors of complement proteins.

Pol. Merk. Lek. 16, 571-575, 2004

R. Slomski

Przyklady analiz DNA.

Examples of DNA Analysis.

Red. R. Slomski. Wyd. AR, Poznan, 1-373, 2004

R. Slomski

Profesor Antoni Horst wybitna postac patofizjologii i genetyki czlowieka.

Professor Antoni Horst excellent person of human pathophysiology and genetics

Postepy Biologii Komorki 31, 3-8, 2004

R. Slomski, K. Wielgus, M. Szalata, K. Kowalska, B. Siemieniako, G. Breborowicz

Diagnostyka zygotycznosci blizniat.

Twins zygosity diagnostics.

Monography Ciaza wieloplodowa. Red. GH. Breborowicz, W. Malinowski, E. Ronin-Walknowska, wyd. OWN, Poznan, 121-128, 2003

R. Slomski, K. Wielgus, M. Szalata, G. Breborowicz

Wady wrodzone i anomalie chromosomalne plodow i noworodkow w ciazach wieloplodowych. Badania genetyczne.

Congenital defects and chromosomal anomalies of fetuses and newborn in multiple pregnancies. Genetic studies.

Monography Ciaza wieloplodowa. Red. GH. Breborowicz, W. Malinowski, E. Ronin-Walknowska, wyd. OWN, Poznan, 381-388, 2003

L. Wolko, R. Slomski,

Biblioteki DNA - droga do poznania organizacji genow.

DNA libraries - a way to understand genome structure

Biotechnologia 3, 159-179, 2003

R. Slomski, M. Szalata, D. Lipinski, P. Gronek

Ksenotransplantacja: przygotowanie konstrukcji genowych do modyfikacji swin dla pozyskiwania organow do transplantacji u czlowieka.

Xenotransplantation: preparation of gene constructs for modifying pigs as organs donors for transplantation in human.

Med. Weter., 59, 961-965, 2003

A. Plawski, P. Krokowicz, J. Paszkowski J. Lubinski, R. Slomski

Rodzinna polipowatosc gruczolakowata jelita grubego.

Familial adenomatous polyposis coli.

In Nowotwory Dziedziczne 2002. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie. (Red. J. Lubinski) Termedia. 59-70, 2003

R. Slomski, M. Szalata

50. rocznica odkrycia struktury DNA.

The 50. anniversary of discovery of DNA structure.

Wiesci Akademickie 4, 2-3, 2003

D. Lipinski, M. Szalata, R. Kalak, A. Plawski, K. Nuc, M. Kala, W. Juzwa, K. Slomska, P. Gronek, J. Jura, J. Jura, Z. Smorag, M. Pienkowski, R. Slomski

Ekspresyjne konstrukcje genowe prawidłowych i zmutowanych genów.

Expressive gene structures of proper and modified genes.

Biotechnologia 1, 48-73, 2003

R. Slomski, M. Szalata, D. Lipinski, P. Gronek

Ksenotransplantacja narzadow swini - nierealna czy już bliska?

Xenotransplantation of swine organs - unreal or already near?

Przeglad Hodowlany 2, 14-17, 2003

R. Slomski, P. Gronek

Ksenotransplantacja - zadanie dla biotechnologow.

Xenotransplantation - task for biotechnologists.

Wiesci Akademickie 1, 15, 2003

R. Slomski, H. Chlebowska, B. Siemieniako, D. Napierala, M. Slomska

Wspolczesne poglady na ustalanie spornego ojcostwa.

Current views on paternity testing.

Postepy Andrologii, Red. G.A. Szymczynski, Wyd. Andromeda Ltd., Bydgoszcz, 4, 151-163, 2002

Progress in Andrology, Red. G.A. Szymczynski, Ed. Andromeda Ltd., Bydgoszcz, 4, 151-163, 2002

K. Nuc, R. Slomski

Struktura i funkcja cyklofilin.

Structure and function of cyclophilin.

Biotechnologia 3, 135-152, 2002

R. Slomski, M. Szalata, M. Kaczmarek, K. Kowalska, K. Slomska

Blad w PCR.

Error in PCR.

Postepy Medycyny Sadowej i Kryminologii 6, 177-188, 2001

R. Slomski

Przyklady Analiz DNA.

Examples of DNA Analysis.

Red. R. Slomski. Wyd. AR, Poznan, 1-344, 2001

L. Wolko, R. Slomski

Zastosowanie cytometrii przeplywowej w badaniach molekularnych roslin.

Application of flow cytometry in plant molecular studies.

Postepy Biologii Komorki 27, 262-267, 2000

P. Gronek, R. Slomski

Poszukiwanie genow odpowiedzialnych za cechy psychiczne czlowieka oraz cechy instynktowne zwierzat.

Searching for genes responsible for personality traits in human and instinctive traits in animal.
Postepy Biologii Komorki 27, 239-253, 2000

M. Szalata, R. Slomski

Zakonczenia chromosomow: telomery, telomeraza i bialka wspoldzialajace.

The chromosome ends: telomeres, telomerase and telomere binding proteins.
Postepy Biologii Komorki 27, 95-117, 2000

Siemieniako, J. Kwiatkowska, M. Kaczmarek, R. Slomski

Zastosowanie badan hybrydyzacyjnych w diagnostyce molekularnej.

Application of hybridization analysis in molecular diagnostics.
Postepy Biologii Komorki 27, 73-94, 2000

R. Kalak, W. Horst-Sikorska, R. Slomski

Podloze genetyczne osteoporozy – aktualny stan badan.

Genetic basis of osteoporosis – current state of research.
Postepy Biologii Komorki 27, 53-71, 2000

A. Plawski, J. Paszkowski, R. Slomski

Gen APC.

APC gene.
Postepy Biologii Komorki 27, 21-37, 2000

D. Napierala, M. Kaczmarek, R. Slomski

Struktura, ekspresja i mutacje genu DMD, najwiekszego genu czlowieka.

Structure, expression and mutations of DMD gene, the largest human gene.
Postepy Biologii Komorki 27, 3-20, 2000

R. Slomski

Postepy Biologii Molekularnej. Przyklady Analiz DNA.

Advances in Molecular Biology. Examples of DNA Analysis.
Praca zbiorowa Redaktor: R. Slomski, Poznan, str. 1-227, 1999

P. Gronek, R. Slomski, W. Lassocinski

Genetyczna sterylizacja roslin i zwierzat - ryzyko nowych technologii

Genetic sterilisation of plants and animals - risk of new technologies.
Przeglad hodowlany 10, 7-10, 1999

J. Kwiatkowska, R. Kalak, R. Slomski

Stwardnienie guzowate - charakterystyka genow TSC1 i TSC2 oraz diagnostyka molekularna.

Tuberous sclerosis - characteristics of TSC1 and TSC2 genes and molecular diagnostics.
Klinika Pediatryczna 6, 438-443, 1998

P. Gronek, R. Slomski

Diagnostyka molekularna u zwierzat domowych.

Molecular diagnostics in domestic animals.
Przeglad hodowlany 5, 8-11, 1998

R. Slomski, D. Napierala, A. Plawski, P. Gronek

Diagnostyka molekularna w biologii i medycynie

Molecular diagnostics in biology and medicine.
Wiadomosci Parazytologiczne 44, 151-168, 1998

P. Gronek, R. Slomski

Oddzialywanie bodzcow i stresu na czlowieka i zwierzeta: zalozenia teoretyczne i wyniki empiryczne.

The role of stimulus and stress in human and animals: theoretical and empiric assumptions.
Postepy Biologii Komorki 25, 295-308, 1998

A. Plawski, R. Slomski

Geny supresorowe nowotworow.

Tumor suppressor genes.

Postepy Biologii Komorki 25, 251-264, 1998

R. Slomski, D. Napierala, J. Kwiatkowska

Reakcja lancuchowa polimerazy (PCR) w badaniach naukowych i diagnostyce molekularnej.

Polymerase chain reaction(PCR) in research and molecular diagnostics.
Postepy Biologii Komorki 25, 195-217, 1998

R. Slomski, J. Kwiatkowska, B. Siemieniako, D. Napierala, A. Plawski, H. Chlebowska, K. Dziechciowska, M. Slomska

Zastosowanie analizy DNA w ustalaniu ojcostwa.

Application of DNA analysis in paternity testing.
Postepy Biologii Komorki 25, 137-156, 1998

J. Kwiatkowska, D.J. Kwiatkowski, R. Slomski

Strategie poszukiwania nowych genow na przykladzie genow RalGDS, XPMC2H i TSC1 czlowieka.

Strategies of identification of new genes based on human RalGDS, XPMC2H and TSC1 genes.
Postepy Biologii Komorki 25, 81-92, 1998

R. Slomski, B. Siemieniako, J. Kwiatkowska, D. Napierala, P. Gronek

Diagnostyka molekularna.

Molecular diagnostics.
Postepy Biologii Komorki 25, 9-28, 1998

R. Slomski

Postepy Biologii Molekularnej.

Advances in Molecular Biology.
Postepy Biologii Komorki (red. R. Slomski) 25, Suplement 10, 1-342, 1998

R. Slomski

Postepy Biologii Molekularnej. Przyklady Analiz DNA.

Advances in Molecular Biology. Examples of DNA Analysis.
Praca zbiorowa Redaktor: R. Slomski, Poznan, str. 1-227, 1998

D. Lisiecka, R. Slomski

Regulacja ekspresji genu DMD czlowieka. Przyklad wielokrotnego wykorzystania informacji genetycznej.

Regulation of human DMD gene expression. Example of multiple utilization of genetic information.
Postepy Biochemii 44, 48-55, 1998

P. Gronek, R. Slomski, J. Kwiatkowska

Molekularne podloze podwyzszonej wrazliwosci swin na czynniki stresowe.

Molecular background of elevated sensitivity of pigs to stress factors.
Medycyna Weterynaryjna 54, 29-32, 1998

L. Huminiecki, R. Slomski

Dystrofia miotoniczna - mutacja dynamiczna i patogeneza choroby

Miotonic dystrophy - dynamic mutation and pathogenesis of disease
Postepy Biochemii 43, 151-157, 1997

P. Gronek, R. Slomski

Molecular basis of malignant hyperthermia.

J. Appl. Genet. 38, 309-317, 1997

R. Slomski

Sprzezenie i mapowanie

Linkage and maping
Genetyka. Autor J.M. Friedman Tlumaczenie. Rozdzial 5. Wydawnictwo Urban i Partner 1996

R. Slomski

Polimorfizm genetyczny

Genetic polymorphism
Genetyka. Autor J.M. FriedmanTlumaczenie. Rozdzial 4. Wydawnictwo Urban i Partner 1996

R. Slomski, J. Kwiatkowska, H. Chlebowska

Diagnostyka molekularna

Molecular diagnostics
Nowe tendencje w biologii molekularnej i inzynierii genetycznej oraz medycynie. Wydawnictwo Sorus. tom 2, str 315-333, 1996

J. Kwiatkowska, R. Slomski

Powtorzenia sekwencji mikrosatelitarnych w genomie czlowieka

Repeats of microsatellite sequences in human genome
Postepy Biologii Komorki 23, 19-29, 1996

R. Slomski, J. Kwiatkowska

Diagnostyka molekularna chorob genetycznych.

Molecular diagnostics of genetic deseases.
Postepy Biologii Komorki 22, 27-40, 1995

M. Czarny, J. Kwiatkowska, M. Slomska, B. Siemieniako, R. Slomski

Mozliwosci badawcze polimorficznych loci czlowieka i ich wykorzystanie w badaniach medyczno-sadowych.

Current possibilities of analysis of human polymorphic DNA loci and their application in forensic medicine.
Arch. Med. Sad. i Krym. XLV, 257-267, 1995

R. Slomski, J. Kwiatkowska

Diagnostyka molekularna: amplifikacja sekwencji czy wzmacnianie sygnalu

Molecular diagnostics: sequence or signal amplification.
Postepy Biochemii 41, 220-229, 1995

J. Kwiatkowska, T. Trzeciak, R. Slomski

Powtorzenia DNA

Repeats of DNA
Postepy Biochemii 41, 15-22, 1995

R. Slomski, J. Kwiatkowska, H. Chlebowska, B. Siemieniako, M. Slomska

Polimorficzne sekwencje DNA i ich zastosowanie w dochodzeniu spornego ojcostwa.

Polymorphic DNA sequences and their application in paternity testing.
Kosmos 43, 479-492, 1994

R. Slomski, H. Janiszewska. H. Chlebowska, J. Kwiatkowska, M. Slomska

Porownanie analiz multi locus i pojedynczego locus w dochodzeniu spornego ojcostwa.

Comparison of multi locus and single locus analysis in paternity testing.
Arch. Med. Sad. i Krym. 44, 239-243, 1994

R. Slomski, J. Kwiatkowska, H. Chlebowska

Zastosowanie technik biologii molekularnej w diagnostycechorob genetycznych.

Application of molecular biology techniques in diagnosis of human diseases.
Biotechnologia 4, 125-131, 1993

R. Slomski, J. Kwiatkowska

Molecular diagnosis of human diseases based on direct analysis of gene transcripts.

Bull. Pol. Ac.: Biol. 41, 123-142, 1993

R. Slomski, H. Chlebowska, J. Reiss

Zastosowanie reakcji lancuchowej polimerazy (PCR) w diagnostyce klinicznej.

Application of the polymerase chain reaction in clinical diagnostics.
Postepy Biochemii 38, 75-80, 1992

J. Kwiatkowska, R. Slomski

Gen DMD - najwiekszy gen czlowieka.

DMD gene - the largest human gene.
Postepy Biochemii 38, 49-55, 1992

J. Jaruzelska, R. Slomski

Molekularne podloze fenyloketonurii.

Molecular basis of phenylketonuria.
Postepy Biochemii 36, 24-31, 1990

M. Jungerman, R. Slomski

Enzymatyczna amplifikacja in vitro specyficznych sekwencji DNA.

In vitro enzymatic amplification of specific DNA sequences.
Postepy Biochemii 36, 14-21, 1990

M. Jungerman, M. Witt, R. Slomski

Diagnostyka chorob genetycznych technikami rekombinacji DNA.

Diagnosis of genetic diseases with recombinant DNA techniques.
Polski Tygodnik Lekarski 43, 1243-1246, 1988

M. Witt, M. Jungerman, R. Slomski

Model terapii genowej w odniesieniu do wybranych jednostek chorobowych.

Model of gene therapy for selected genetic diseases.
Polski Tygodnik Lekarski 42, 1396-1398, 1987

R. Slomski, E. Zietkiewicz

Zastosowanie technik rekombinacji DNA w genetyce czlowieka.

DNA recombination techniques in human genetics.
Postepy Biochemii 33, 445-465, 1987

M. Jungerman, R. Slomski

Choroby dziedziczne - diagnostyka metoda polimorfizmu fragmentow restrykcyjnych DNA i sond molekularnych.

Genetic diseases - diagnosis using molecular probes and restriction fragments length polymorphism.
Kosmos 36, 201-212, 1987

J. Prokop, E. Zietkiewicz, R. Slomski

Wystepowanie autoprzeciwcial a przebieg kliniczny mieszanej kolagenozy, twardziny ukladowej, zapalenia skornomiesniowego i wielomiesniowego oraz zespolu Sjogrena.

Autoantibodies and the clinical course of mixed connective tissue diseases, systemic sclerosis dermatomyositis, polymyositis and Sjoegren’s syndrome.
Przeglad Dermatologiczny 74, 327-331, 1986

J. Prokop, E. Zietkiewicz, R. Slomski

Wystepowanie autoprzeciwcial, a przebieg kliniczny ukladowego tocznia rumieniowatego.

Presence of autoantibodies and the course of systemic lupus erythematosus.
Przeglad Dermatologiczny 73, 237-244, 1986

E. Zietkiewicz, R. Slomski

Komorkowe antygeny rybonukleoproteinowe.

Cellular ribonucleoprotein antigens.
Postepy Biochemii 31, 337-364, 1985

E. Zietkiewicz, A.M. Latos-Bielenska, R. Slomski

Wykorzystanie polimorfizmu fragmentow restrykcyjnych DNA w diagnostyce chorob genetycznie uwarunkowanych.

Application of restriction fragments length polymorphism in diagnosis of genetic diseases.
Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej 74, 269-278, 1985

J. Jaruzelska, R. Slomski

Geny niskoczasteczkowych jadrowych RNA.

Genes coding for small nuclear RNAs.
Postepy Biochemii 30, 53-70, 1984

E. Zietkiewicz, R. Slomski

Zastosowanie liposomow w przenoszeniu substancji o znaczeniu biologicznym do komorek.

Liposomes as carriers in the transfer of substances of biological importance into cells.
Postepy Biochemii 30, 149-172, 1984

J. Jaruzelska, R. Slomski

Metabolizm i funkcja biologiczna niskoczasteczkowych jadrowych RNA.

Metabolism and biological function of small nuclear RNAs.
Postepy Biochemii 28, 25-43, 1982

A.M. Latos, R. Slomski

Immunogenny RNA w terapii choroby nowotworowej.

Therapy of cancer with immune RNA.
Pol. Arch. Med. Wewn. 59, 571-572, 1978