ARCHIWALNY DNA CZŁOWIEKA / ANCIENT HUMAN DNA

W ostatnim czasie za badania nad archiwalnym DNA Nagrodę Nobla otrzymał Svante Pääbo. Miło nam poinformować, że nasz Doktorant Mikołaj Danielewski przebywał w laboratorium Svante Pääbo w Szwecji. Obecnie pracownia zajmuje się głównie badaniami in silico. Dodatkowo zaznaczamy, że w 2002 roku wykonaliśmy badania zęba człowieka żyjącego około 3000 lat temu z udziałem Muzeum Warmińsko-Mazurskiego, dla którego udało się odczytać sekwencję mitochondrialnego DNA. Materiał do badań stanowiły zęby znalezione podczas badań archeologicznych prowadzonych na Warmii i Mazurach oraz zęby człowieka współczesnego i próbki krwi od tego samego osobnika. Ze wszystkich prób uzyskano DNA, który następnie amplifikowano wykorzystując startery komplementarne do pętli D mtDNA człowieka. Porównawcza analiza sekwencji o wielkości 241 pz wykazała 3 zmiany w DNA archiwalnym w stosunku do DNA współczesnego oraz sekwencji referencyjnej.

Wielgus K, Sobieraj J, Jaworska B, Lipiński D, Słomski R. Analiza sekwencji mitochondrialnego DNA człowieka z materiału wykopaliskowego. W: Przykłady Analiz DNA, red. R. Słomski, Poznań 2004, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, str. 254-259, ISBN 83-7160-346-0

Wielgus K, Danielewski M, Walkowiak J. Svante Pääbo, reader of the Neanderthal genome. Acta Physiol (Oxf). 2023 Jan;237(1):e13902. doi: 10.1111/apha.13902. Epub 2022 Nov 23.

Danielewski M, Żuraszek J, Zielińska A, Herzig KH, Słomski R, Walkowiak J, Wielgus K. Methodological Changes in the Field of Paleogenetics. Genes (Basel). 2023 Jan 16;14(1):234. doi: 10.3390/genes14010234.