GRANT NA BADANIA HEAD-TO-HEAD W ZAKRESIE NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH LUB EKSPERYMENTÓW BADAWCZYCH, NR ABM/2022/3 / GRANT FOR HEAD-TO-HEAD STUDIES IN THE FIELD OF NON-COMMERCIAL CLINICAL STUDIES OR RESEARCH EXPERIMENTS, NO. ABM/2022/3

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Instytut Genetyki Człowieka PAN uzyskał dofinansowanie na projekt  pt. Zastosowanie doustnej kolchicyny w celu zapobiegania restenozie w tętnicy udowej powierzchownej – COLSTENT Study, nr 2022/ABM/03/00046 w ramach Agencji Badań Medycznych. 
Wniosek został złożony przez Konsorcjum obejmujące Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu (LIDER), Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, reprezentowany przez naszą Koleżankę prof. dr hab. Ewę Strauss. Projekt nr ABM/2022/3 mieści się w kategorii badań head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, 
Dofinansowanie: cały projekt 9 279 635,25 PLN, w tym: koszt badania klinicznego:  6 296 584,38; koszt zadań badawczych IGC PAN 2 983 050,87 PLN.
Serdecznie gratulujemy!!!

 

Agencja Badań Medycznych