25 LAT TOWARZYSTWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO/25 YEARS OF THE SOCIETY OF HIPOLIT CEGIELSKI, 11.05.2023

25 LAT TOWARZYSTWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO/25 YEARS OF THE SOCIETY OF HIPOLIT CEGIELSKI, 11.05.2023

W dniu 11 maja 2023 r. odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu XXV lat Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, oraz 210 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego. Jublileuszowi towarzyszyła stosowna oprawa, uroczystość odbyła się w Sali biskupa Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i została uświetniona występem chóru oraz okolicznościowym recitalem artystycznym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Towarzystwa im, Hipolita Cegielskiego, a także liczni nagrodzeni jak i przyjaciele Towarzystwa ze świata naukowego oraz działaczy społecznych. W trakcie uroczystości głos zabrał Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król. Wszystkich gości w imieniu JM Rektor UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej przywitał Prorektor UAM prof. dr hab. Tadeusz Wallas, jednocześnie Wiceprezydent Towarzystwa. Jubileusz prowadził Dominik Górny, Sekretarz Towarzystwa. W trakcie uroczystości została przedstawiona recenzja opracowania książkowego przygotowanego przez dr Mariana Króla, a dotycząca osób, które Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżniło. Honorowym patronatem Jubileusz objęli m.in. Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta miasta Poznania, Dostojnicy Kościelni jak również wielkopolskie gminy i firmy. Partnerem głównym była firma Enea. W uroczystości uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Andrzej Legocki, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, prof. dr hab. Ryszard Słomski, prof. dr hab. Marek Figlerowicz.