XXX NARODOWA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH - KRAJOWA WYSTAWA RAS RODZIMYCH / XXX NATIONAL FARM ANIMALS SHOW - NATIONAL SHOW OF NATIVE BREEDS, POZNAŃ, 12-14.05.2023.

Głównym wydarzeniem weekendu była XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w ramach, której odbyła się Krajowa Wystawa Ras Rodzimych. W Wystawie uczestniczyli nasi znajomi z Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach, z którymi realizowaliśmy w przeszłości projekty badawcze. Prof. Słomski przez wiele lat współpracuje z Instytutem i jest członkiem Rady Naukowej Instytutu. To właśnie z Instytutem stworzyliśmy transgenicznego królika wytwarzającego w mleku hormon wzrostu oraz transgeniczne świnie dla potrzeb ksenotransplantacji. Z naszej strony w wystawie uczestniczyli prof. dr hab. Ryszard Słomski, dr inż. Rafał Spachacz, Karol Szabanowski, dr Karolina Wielgus oraz dr hab. Marlena Szalata. W trakcie Wystawy była możliwość spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Poznaniu IZ-PIB prezentował liczne rasy rodzime. Była możność spotkania się z dyrektorem dr Krzysztofem Dudą, jak również z innymi pracownikami Instytutu. W trakcie wystawy miały miejsce liczne konkursy i degustacje żywności.

Dr inż. Rafał Spachacz, dyrektor IWNiRZ, dr hab. Marlena Szalata, prof. Ryszard Słomski oraz Karol Szabanowski (fot. FB IWNiRZ)

Prof. Ryszard Słomski na prezentacji klaczy ze źrebakami

Prof. Ryszard Słomski i dr Karolina Wielgus na uwieńczającym konkurs pokazie bydła

Prof. Ryszard Słomski z Dyrektorem IZ-PIB dr Krzysztofem Dudą

 

Gratulacje Dyrektorowi IZ-PIB dr Krzysztofowi Dudzie składa dr Rafał Spachacz - Dyrektor IWNiRZ wraz z asystentem Karolem Szabanowskim