W dniu 14 kwietnia br. odbyła się w formie on-line debata dotycząca GMO. W debacie uczestniczyło czterech panelistów i osoba prowadząca. Po dyskusji trwającej 90 min. okazało się, że paneliści nie uzgodnili stanowisk a w znaczny sposób umacniali się w swoich stanowiskach. Połowa panelistów była za wprowadzeniem upraw roślin GMO, a druga połowa była nastawiona zdecydowanie przeciwko GMO. Dyskusja miała burzliwy przebieg, właściwie nie przystający do powagi uczestników reprezentujących między innymi środowiska naukowe. Uczestnicy zgłosili 73 wnioski.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Instytut Genetyki Człowieka PAN uzyskał dofinansowanie na projekt  pt. Zastosowanie doustnej kolchicyny w celu zapobiegania restenozie w tętnicy udowej powierzchownej – COLSTENT Study, nr 2022/ABM/03/00046 w ramach Agencji Badań Medycznych. 

ARCHIWALNY DNA CZŁOWIEKA / ANCIENT HUMAN DNA

W ostatnim czasie za badania nad archiwalnym DNA Nagrodę Nobla otrzymał Svante Pääbo. Miło nam poinformować, że nasz Doktorant Mikołaj Danielewski przebywał w laboratorium Svante Pääbo w Szwecji. Obecnie pracownia zajmuje się głównie badaniami in silico. Dodatkowo zaznaczamy, że w 2002 roku wykonaliśmy badania zęba człowieka żyjącego około 3000 lat temu z udziałem Muzeum Warmińsko-Mazurskiego, dla którego udało się odczytać sekwencję mitochondrialnego DNA.

Informujemy, że w dniu 22 marca br. odbyła się sesja poświęcona zmarłemu w zeszłym roku Profesorowi Stefanowi Jurdze. Władze UAM oraz zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wspominali ciepło sylwetkę Profesora. Między innymi głos zabrali prof. Ryszard Słomski z Instytutu Genetyki Człowieka PAN oraz prof. Zbigniew Broda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, koledzy Profesora.

KSIĄŻKA WYDANA PRZEZ ELSEVIER / BOOK PUBLISHED BY ELSEVIER

Informujemy o ukazaniu się w książce pt. „Nanotechnology in Agriculture and Agroecosystems” artykułu “Nanostructured polymeric tools for the treatment and diagnosis of plant diseases and application in field crops”, którego autorami są następujące osoby: Aleksandra Zielińska, Marlena Szalata, Karolina Wielgus, Milena Szalata, Adam Gorczyński, Thaís F.R. Alves, Marco V. Chaud, Eliana B. Souto oraz Ryszard Słomski. Książkę redagował Avinash P Ingle.

W dniu 15 marca 2023 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził kilka ośrodków naukowo-badawczych w Poznaniu, wśród nich znalazł się Instytut Genetyki Człowieka PAN. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz inicjator wizyty w Poznaniu poseł Bartłomiej Wróblewski. Goście mieli możność zapoznania się ze laboratoriami.

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY - NOWA PUBLIKACJA/ NEW PUBLICATION

Nasza Koleżanka dr Aleksandra Zielińska opublikowała pracę „Tocilizumab-coated solid lipid nanoparticles loaded with cannabidiol as a novel drug delivery strategy for treating COVID-19” w wysoko notowanym czasopiśmie Frontiers in Immunology w sekcji Viral Immunology, Volume 14 - 2023 | doi: 10.3389/fimmu.2023.1147991. Impact factor wynosi 8,786, 140 pkt. MEiN.

W dniu 4 marca 2023 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się Sympozjum W służbie życiu i zdrowiu człowieka. Inwestycje w zdrowie i życie Polaków.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele nauki polskiej, politycy i studenci Akademii. Uczeni z Poznania wygłosili cztery wykłady, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Więcej informacji, wraz z dokumentacją wydarzenia na stronie https://wsksim.edu.pl/w-sluzbie-zyciu-i-zdrowiu-czlowieka/.

DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ / POLISH SCIENCE DAY

W związku z Dniem Nauki Polskiej chciałbym wszystkim współpracownikom złożyć serdeczne życzenia i podziękowania za współpracę.

Z wyrazami szacunku,

In connection with the Polish Science Day, I would like to wish all my collaborators warm wishes and thanks for their cooperation.
Yours faithfully,

Ryszard Słomski

 

W dniu 5 grudnia 2022 r. odbyła się w Warszawie Gala „Wprost”, podczas której nagrodzono liderów w branży rolniczej, przyznając wyróżnienia wyjątkowym firmom i przedsiębiorcom. Galę rozdania statuetek otworzył Wicepremier Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. W kategorii Innowacje w branży rolno-spożywczej wyróżniony został Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB, który jako jedyny ośrodek badawczy w Polsce posiada niemal 90-cio letnie doświadczenie w pracach obejmujących konopie. Dyrektor Instytutu dr inż. n. med.

Pages